Back to Top

Nhà cái uy tín 188bet

Dutching, Reverse Dutching hay Bookmaking

Dutching là gì?

Dutching trong cá cược là một hình thức chia tiền (split) đánh vào nhiều cửa của một tỉ lệ cá cược, sao cho tổng số tiền nhận được (nếu thắng) sẽ bằng nhau bất kể cửa nào thắng. Có thể gọi Dutching là cách đánh chia tiền để đồng nhất lợi nhuận.

Dutching là một cách đánh đồng thời nhiều cửa, giúp tăng cơ hội chiến thắng và giảm khả năng thua. Tuy nhiên, đi đôi với tăng cơ hội chiến thắng là tỉ lệ cược sẽ thấp đi, đồng nghĩa với việc thắng được ít tiền hơn.

Dutching 2 cửa:

Người chơi chia tiền đặt cược vào 2 cửa, bất kì cửa nào trong 2 cửa này thắng, người chơi sẽ thu về số tiền như nhau.

Ví dụ hình trên, người chơi nhận định khách (Real Betis) không thể thắng, vậy họ sẽ đánh vào 2 cửa “chủ nhà thắng” (tỉ lệ cược 2.00) với “hòa” (tỉ lệ cược 3.20). Nếu dùng Dutching, đánh bao nhiêu tiền để lợi nhuận sẽ bằng nhau khi ra một trong hai cửa này.

Ở đây đánh Dutching 2 cửa. Cách đơn giản nhất là, đánh vào cửa này theo số tiền bằng với tỉ lệ cược của cửa kia:

Ví dụ:

Đánh vào cửa chủ nhà Eibar 3.20usd, nếu thắng thu về 3.20*2.00 = 6.40usd

Đánh vào cửa hòa 2.00usd, nếu thắng thu về 2.00*3.20 = 6.40usd

Tổng số tiền đánh là 2.0 + 3.2 = 5.2usd. Tổng số tiền thu về nếu thắng 1 trong 2 cửa là 6.4usd. Tỉ lệ (odds) tương đối sau khi dùng Dutching là 6.40/5.20 = 1.24 ~ 1.25 (tỉ lệ Double chance trên hình).

Ở ví dụ trên ta thấy, chia tiền đánh vào 2 cửa với tỉ lệ 2.00 và 3.20, tỉ lệ cược tương đương khi dùng Dutching là: 1.24. (đánh 5.2usd thắng 6.4usd hay đánh 1usd thắng 1.24usd).

Tương tự, khi người chơi nhận định trận đấu “không thể hòa”, họ chia tiền đặt vào 2 cửa Chủ nhà thắng (tỉ lệ cược 2.00) hoặc khách thắng (4.00)

Áp dụng tương tự, số tiền đặt lần lượt là

Đặt chủ nhà thắng 4.00usd, nếu thắng thu về 4.00*2.00 = 8.00usd

Đặt khách thằng 2.00usd, nếu thắng thu về 2.00*4.00 = 8.00usd

Tổng số tiền đánh 6usd, thắng thu về 8usd, tỉ lệ (odds) tương đối sau khi Dutching là 8.00/ 6.00 = 1.333

Tương tự cho trường hợp người chơi dự đoán chủ nhà không thắng, và họ đặt tiền theo kiểu Dutching vào 2 cửa hòa hoặc khách thắng.

Đặt vấn đề người chơi muốn cược với số tiền bất kì. Chẳng hạn tổng số tiền là 1usd chứ không phải là 5.2usd (của trường hợp 1) hay 6usd (của trường hợp 2). Khi đó, chỉ việc chia tỉ lệ theo công thức sau.

Tiền cược vào A (khi tổng cược là 1usd) = Số tiền đặt cửa A (tổng tiền cược bất kì) / (Số tiền đặt cửa A + Số tiền đặt cửa B)

Tiền cược vào B (khi tổng cược là 1usd) = Số tiền đặt cửa B (tổng tiền cược bất kì) / (Số tiền đặt cửa A + Số tiền đặt cửa B)

Hay qui ra:

Tỉ lệ tiền cược vào A (khi cược tổng cộng 1usd) = odds B / (odds B + odds A)

Tỉ lệ tiền cược vào B (khi cược tổng cộng 1usd) = odds A / (odds A + odds B)

Trường hợp 1:

Đặt chủ nhà thắng: 3.2/(3.2+2) = 0.62usd (= odds Hòa / (odds A thắng + odds hòa)

Đặt cửa hòa: 2.0/(3.2+2.0) =0.38usd (= odds A thắng / (odds A thắng + odds hòa)

Tổng số tiền đặt cược là 1usd.

Trường hợp 2:

Người chơi muốn đặt cược với tổng số tiền bất kì, chỉ việc lấy số tiền tổng nhân cho các tỉ lệ trên, sẽ ra các số tiền đặt vào từng cửa. Ví dụ người chơi muốn cược tổng tiền là 100usd

Đặt chủ nhà thắng: 100 * 3.2/(3.2+2) = 62usd (= 100 * odds Hòa / (odds A thắng + odds hòa)

Đặt cửa hòa: 100* 2.0/(3.2+2.0) = 38usd (= 100 * odds A thắng / (odds A thắng + odds hòa)

Công thức nhanh cho Dutching 2 cửa A (oddsA) và B (oddsB):

Số tiền đặt cửa A = (Tổng số tiền muốn đặt) * Odds B / (Odds A + Odds B)

Số tiền đặt cửa B = (Tổng số tiền muốn đặt) * Odds A / (Odds A + Odds B)

Dutching 3 cửa

Giả sử tỉ lệ cược có nhiều cửa để chọn, ví dụ kèo (Tỉ số, Haft time / full time, kèo đua ngựa, đua xe, đua chó,…). Nếu người chơi muốn đặt đồng thời 3 cửa, và số tiền thu về khi thắng các cửa là như nhau.

Ví dụ trên, người chơi muốn chia tiền vào 3 cửa có kết quả cuối cùng là hòa Eibar – hòa (tỉ lệ 15.0), hòa – hòa (tỉ lệ 5.0), Real Betis – hòa (tỉ lệ 15.0).

Có 2 cách để tính tỉ lệ và số tiền cược vào các mã.

Cách 1: Áp dụng dutching 2 cửa từng bước

Gom 2 kèo bất kì, dùng dutching 2 cửa cho cặp kèo này, chúng sẽ biến thành một kèo tương đối. Sau đó lấy kèo tương đối này Dutching tiếp với kèo còn lại, sẽ ra số tiền cần cược cuối cùng.

Ở ví dụ trên, ta thấy 2 kèo Eibar – hòa và Real Betis – hòa là giống nhau, dùng Dutching cho 2 kèo này, ta thay thế thành 1 kèo tương đương có tỉ lệ ăn 7.50. (chẳng hạn đặt 0.5usd vào kèo Eibar – hòa với 0.5 usd vào kèo Real Betis – hòa, sẽ ra thành đặt 1usd vào kèo Dutching ăn 7.50)

Tiếp theo ta tiến hành Dutching 2 cửa cho kèo tương đương ăn 7.50 với kèo hòa – hòa tỉ lệ ăn 5.0. Theo cách đánh đơn giản (đối tỉ lệ), số tiền cần đặt vào cửa hòa - hòa là 7.5 usd và số tiền cần đặt vào kèo trung gian là 5usd (chia đôi kèo trung gian cho 2 kèo ban đầu, mỗi kèo là 2.5usd).

Tóm lại, số tiền có thể đặt cho mỗi kèo là:

Eibar – hòa (tỉ lệ 15.0) : đặt 2.5usd, thắng thu về 2.5*15 = 30.75usd

Hòa – hòa (tỉ lệ 5.0): đặt 7.5usd, thắng thu về 7.5*5.0 = 30.75usd

Real Betis – hòa (tỉ lệ 15.0): đặt 2.5usd, thắng thu về 2.5*15 = 30.75usd

Tổng số tiền đặt cược là 2.5 + 7.5 + 2.5 = 12.5usd.

Cách 2: Áp dụng thẳng công thức sau

Tiền cược cửa A = (tổng tiền) * odds B * odds C /(oddsA*oddsB + oddsB*oddsC + oddsC*oddsA)

Tiền cược cửa B = (tổng tiền) * odds C * odds A /(oddsA*oddsB + oddsB*oddsC + oddsC*oddsA)

Tiền cược cửa C = (tổng tiền) * odds A * odds B /(oddsA*oddsB + oddsB*oddsC + oddsC*oddsA)

Cụ thể:

Tiền cược cửa (Eibar – hòa) = 12.5usd *5.0*15.0 /(15.0*5.0 +5.0*15.0+15.0*15.0) = 12.5*0.2 = 2.5usd

Tiền cược cửa (hòa – hòa) = 12.5usd *15.0*15.0 /(15.0*5.0 +5.0*15.0+15.0*15.0) = 12.5*0.6 = 7.5usd

Tiền cược cửa (Betis – hòa) = 12.5usd *5.0*15.0 /(15.0*5.0 +5.0*15.0+15.0*15.0) = 12.5*0.2 = 2.5usd

Dutching nhiều hơn 3 cửa

Với trường hợp người chơi thích đặt vào đồng thời nhiều hơn 3 cửa nhằm tăng khả năng thắng kèo cũng như hạn chế rủi ro, lúc đó cách tính tiền cho Dutching cũng bắt đầu phức tạp hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc ban đầu vẫn vậy, đồng nhất số tiền thu về dù là bất kì cửa thắng.

Áp dụng cách tính tương tự để mở rộng ra cho Dutching nhiều cửa.

Reverse Dutching hay Bookmaking

Ngược với Dutching là Reverse Dutching hay Bookmarking, cách đánh này thường được áp dụng cho các kèo lay ở Betfair hay matbook là các sàn giao dịch cá cược.

Nguyên lý của Reverse Dutching là tổng số tiền thua sẽ luôn không đổi, từ đó người chơi sẽ tìm cách lay vào các kèo với số tiền phù hợp.

Ví dụ ở betfair, người chơi chọn “lay Romania” và “lay Poland”. Nếu trận đấu hòa, người chơi sẽ thắng cả 2 kèo vừa lay.

Trường hợp Romania thắng, người chơi thua kèo “lay Romania” và thắng kèo “lay Poland”. Nếu Poland thắng thì ngược lại.

 Kích chuột vào “mục payout”, sẽ hiện ra ô “Max payout”. Giả sử người chơi sẵn sàng thua 100usd, nhập 100usd vào ô này,  nhấn “ok”.

Tổng số tiền sẽ phải trả nếu thua 1 trong 2 kèo là như nhau 100usd. Nhấn Place bets để đồng ý đặt cược.

Reverse Dutching thích hợp cho người chơi ở các môn như đua ngựa, đua xe, hay kèo tỉ số ở bóng đá, kèo ht/ft. Khi người chơi dự đoán một vài chú ngựa không thể thắng, hoặc một vài tỉ số không thể ra, hãy chọn chống lại chúng (lay) và dùng Reverse Dutching để canh chỉnh số tiền đặt cược phù hợp.

Khi người chơi tiến hành điều đó, họ “ôm” kèo giống như nhà cái,  nên Reverse Dutching còn được gọi với tên khác là Bookmaking.

Tóm lại

Dutching là phương pháp chia tiền đánh đồng thời vào các kèo nhằm đồng nhất lợi nhuận. Việc đánh nhiều cửa nhằm mục đích hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, số tiền thắng được sẽ vì vậy mà giảm đi.

Dutching 2 cửa là trường hợp đơn giản nhất. Nắm vững cách tính Dutching 2 cửa sẽ giúp người chơi mở rộng cách tính cho Dutching nhiều cửa hơn.

Reverse Dutching là cách đánh ngược với Dutching, thường áp dụng ở các nhà cái giao dịch cá cược.

Nếu bạn thích cá cược, nhà cái 188bet là lựa chọn không nên bỏ lỡ:


Để cá cược tại nhà cái Châu Âu, điều kiện cần: tạo tài khoản ở các nhà cái; điều kiện đủ: có tiền ở ví điện tử.

 

 

 

Tags World: 
ABOUT THE AUTHOR

Thích cado18.com

 


Nhà cái uy tín Dafabet

Hướng dẫn gửi tiền 1CLICKPAY tại FB88 Fb88 luôn cố gắng hoàn thiện và ngày...
Sunday, March 24, 2019 - 06:22
Cách vào w88 bị chặn – Link vào w88 di động Cách 1 : Dùng các đường link vào w88 tha...
Saturday, March 16, 2019 - 09:46
Nhà cái Fb88 luôn cố gắng hoàn thiện các ứng dụng của mình, ứng dụng di động fb88 vừa...
Friday, March 15, 2019 - 11:59
Cách vào fb88 bị chặn – Link vào fb88 di động Cách 1 : Dùng các đường link vào fb88...
Saturday, March 2, 2019 - 22:47

Xem thêm tại đây.

Ví tiền điện tử

Ví điện tử đặc biệt quan trọng trong cá cược. Nó được ví là "trái tim" giúp bơm tiền cho hệ thống cá cược. Một "trái tim" tốt giúp hệ thống cá cược vận hành trơn tru hơn. Có 2 loại ví điện tử nên tham gia:

Ví điện tử Ngôn ngữ Vào trang web
Tiếng Anh www.neteller.com
Tiếng Anh www.skrill.com

Nhà cái Fun88

Cado18 tham gia các nhà cái uy tín:

Nhà cái Khuyến mãi Vào trang web
100% đến 1.5 triệu 188bet.com
100% đến 1.8 triệu letou.com
120% đến 3.8 triệu fun88.com
100% đến 1.8 triệu 12bet.com
38% đến 2 triệu fb88.com
100% đến 1 triệu sbobet.com
110% đến 5.5 triệu dafabet.com
Miễn phí hoa hồng matchbook.com
100% đến $600 pokerstars.com

Xem thêm tại đây

Nhà cái uy tín không nên bỏ lỡ

Sàn poker lớn nhất thế giới